Itasca Consultants AB

Theofanis Rentzelos

Geomekanisk ingenjör

Sverige
Itasca Consultants AB

email hidden; JavaScript is required

Telefon: +46 76 104 04 03
Mobil: +46 76 104 04 03

Ladda ned CV

Kompetensområden

CAD
Civil
Geomechanical
Mining

Konsulttjänster

Civil Engineering
Mining

Theofanis Rentzelos

Geomekanisk ingenjör

Theofanis har en civilingerjörsexamen med inriktning mot gruv- och geoteknik från Luleå tekniska universitet. Han har erfarenhet inom bergmekanik och numerisk modellering för både gruvor och berganläggningar. Theofanis har också fälterfarenhet av geotekniska fältundersökningar och kärnkartering.

Utbildning

Civilingenjör, 2019
Luleå tekniska universitet

M.Sc. Mining Engineering, 2017
National Technical University of Athens, Athens, Greece

Publikationer

Download Theofanis_Rentzelos_pub_2024-05-02-140903_meim.pdf

Sverige
Itasca Consultants AB