Förslag, Kommentar, Klagomål – Formulär

Itasca välkomnar alla förslag, kommentarer eller klagomål som du kan ha, så att vi kan kontinuerligt förbättra oss.


Observera att alla svar är anonyma (default) och att ingen information om din identitet (inklusive ditt användarnamn eller IP-adress) lagras. Om du vill få återkoppling på ditt meddelande, vänligen uppge ditt namn och din e-postadress, så kommer vi att kontakta dig.

ditt val kommer hjälpa oss att förmedla detta till rätt person
If checked, your feedback will be handled with the upmost sensitivity and privacy, limiting the information to those who need to know. Please uncheck if we may share your feedback within Itasca.