Customized Engineering Training Courses

Itasca provides client-requested training courses on a variety of advanced engineering topics in the application of geomechanics, hydrogeology, and microseismic. Instruction is available either at Itasca or at the client's location and can range in length from several hours to several days depending on the topic and depth of information requested. The course may, or may not, incorporate Itasca software and will focus on providing participants with a recommended approach for effectively analyzing and engineering the requested topic(s). Examples of consulting courses Itasca has provided include: slope stability, dynamic analysis for earthquake simulation, underground tunnels, groundwater flow, and microseismic evaluation.

The training course will be designed to fit your needs and experience. Participants are encouraged to submit sample problems prior to the training session for review and course preparation. Training course costs depend on the course location, duration, preparation time required, and the number of participants (approximately six individuals per instructor is recommended). Course slides and other documents will be provided electronically for each participant.

If you are interested in exploring a customized consulting training course, please complete the following form.

Please specify your organization's main industrial focus.
Where would you prefer the training course should be conducted?
What day would you prefer that the course starts?
How many participants do you anticipate attending this training course?
Which Itasca office would you like to conduct this training course?
Which Itasca software, if any, are you interested in?
Please provide a summary of what topic(s) or goals you would like to see for this training course.

De data som samlas in används för automatiserad databehandling av Itasca Consultants AB ("Företaget"; ansvarigt för databehandling) i syfte att hålla dig informerad om nyheter via e-post. Databehandlingen är rättsligt baserad på åtgärder som gjorts på din begäran. Företaget och dess bolag inom koncernen utomlands samt dessas anställda är de enda mottagarna av dessa uppgifter. Ansvarig för dataskydd kan kontaktas på info@itasca.se . Vi sparar inte kunduppgifter längre än vad som är nödvändigt för ändamålet och maximalt 3 år efter senaste kontakt. För mer information om behandling av dina personuppgifter, se vår sekretesspolicy. Du har rätt att begära ett registerutdrag för att kontrollera vilken information som finns registrerad hos oss, liksom att rätta, ändra, begränsa användning, eller begära borttagning av dina personuppgifter hos oss. Du har också rätten att återkalla ditt samtycke till behandling av dina uppgifter. För att utöva dina rättigheter, kontakta oss på info@itasca.se . Om du inte är nöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter, eller vårt bemötande, så har du möjlighet att kontakta ansvarig myndighet i Sverige.

Senaste nytt

Kommande händelser
26 aug.
FLAC3D V9.1 and Griddle V2.0 2024
... Läs mer