Itasca Consultants AB

Jennifer Hellberg

Civilingenjör

Sverige
Itasca Consultants AB

email hidden; JavaScript is required

Telefon: +46 (0)73 280 11 48
Mobil: +46 (0)73 280 11 48

Ladda ned CV

Kompetensområden

Civil
Geomechanical
Numerical Modeling
Rock Mechanics

Konsulttjänster

Civil Engineering
Mining
Power Infrastructure

Jennifer Hellberg

Civilingenjör

Jennifer har en civilingenjörsexamen med en master inom jord- och bergbyggnad från Luleå tekniska universitet. Hon har erfarenheter av modellberäkningar och analyser för gruvindustrin och energisektorn. Hon har också tidigare arbetserfarenhet från geoteknisk projektering omfattande planering, sammanställning och dokumentation samt analyser av resultat från geotekniska fältundersökningar.

Utbildning

M.Sc. Civil Engineering (Rock Mechanics), 2020
Luleå University of Technology, Luleå, Sweden

Publikationer

Download Jennifer.Hellberg-pub.pdf

Sverige
Itasca Consultants AB