Itasca Consultants AB

Sebastian Hortberg

Geomekanisk ingenjör

Sverige
Itasca Consultants AB

Telefon: +46 (0)70 091 88 04

Ladda ned CV

Kompetensområden

CAD
Civil
Geomechanical
Mining
Meshing
Numerical Modeling

Konsulttjänster

Civil Engineering
Mining
Power Infrastructure

Sebastian Hortberg

Geomekanisk ingenjör

Sebastian Hortberg är civ.ing. Väg- och vatten med inriktning bergteknik. Sebastian har erfarenhet av tunnelprojekt i tidiga skeden. Han har arbetat med bergmekaniska problem för tunnlar och slänt. Sebastian har erfarenhet av fältarbete där största delen bestått av besiktning av tunnlar och slänter.

Utbildning

M.Sc. Civil Engineering (Rock Mechanics), 2014
Luleå University of Technology, Luleå, Sweden

Publikationer

Download Sebastian.Hortberg-pub_2021-02-10-063317.pdf

Sverige
Itasca Consultants AB