Nos Formations

As well as regularly scheduled introductory and focused topic trainings, Itasca offers customized training modified precisely to your needs. Our experienced engineers use Itasca software in a wide variety of geoengineering studies. Customized training can match you with an instructor whose examples and presentations, along with hands-on exercises, are designed to provide new and experienced users with the knowledge needed to apply Itasca software proficiently. These client-requested training courses can range from several hours to several days. The customized course will consist of instruction related to engineering application of Itasca software as it applies to your company. Instruction is available remotely, at an Itasca office, or at your location.

If you are interested in exploring a customized software training course, please complete the following form.

Please specify your organization's main industrial focus.
Where would you prefer the training course should be conducted?
Which Itasca software product(s) are you interested in?
What day would you prefer that the course starts?
How many participants do you anticipate attending this training course?
What are your training needs? Please provide your expectations for this training course including challenges you are currently facing.

Customized training courses for introductory and advanced application of Itasca software are also available.

De data som samlas in används för automatiserad databehandling av Itasca Consultants AB ("Företaget"; ansvarigt för databehandling) i syfte att hålla dig informerad om nyheter via e-post. Databehandlingen är rättsligt baserad på åtgärder som gjorts på din begäran. Företaget och dess bolag inom koncernen utomlands samt dessas anställda är de enda mottagarna av dessa uppgifter. Ansvarig för dataskydd kan kontaktas på info@itasca.se . Vi sparar inte kunduppgifter längre än vad som är nödvändigt för ändamålet och maximalt 3 år efter senaste kontakt. För mer information om behandling av dina personuppgifter, se vår sekretesspolicy. Du har rätt att begära ett registerutdrag för att kontrollera vilken information som finns registrerad hos oss, liksom att rätta, ändra, begränsa användning, eller begära borttagning av dina personuppgifter hos oss. Du har också rätten att återkalla ditt samtycke till behandling av dina uppgifter. För att utöva dina rättigheter, kontakta oss på info@itasca.se . Om du inte är nöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter, eller vårt bemötande, så har du möjlighet att kontakta ansvarig myndighet i Sverige.


Senaste nytt

Kommande händelser
15 juli
EUROCK 2024
The conference will feature two main tracks: the scientific track and the industrial track. There will be short courses and workshops o... Läs mer
26 aug.
FLAC3D V9.1 and Griddle V2.0 2024
... Läs mer