Itasca Consultants AB

Fredrik Perman

Geomekanisk ingenjör, Principal

Sverige
Itasca Consultants AB

email hidden; JavaScript is required

Telefon: +46 (0)70 311 73 14

Ladda ned CV

Kompetensområden

CAD
Civil
Geomechanical
Mining
Meshing
Numerical Modeling

Konsulttjänster

Civil Engineering
Mining
Power Infrastructure

Fredrik Perman

Geomekanisk ingenjör, Principal

Fredrik Perman är civ.ing. Väg- och vatten med inriktning bergteknik. Han har arbetat med varierande bergmekaniska problem med huvudsakligt fokus på numeriska beräkningar i gruv- och tunnelprojekt. Fredrik har också arbetat med bergspänningsmätningar, såväl praktiskt i fält, som med analys, utvärdering och avrapportering. Han har även besiktigat tunnlar och slänter och gjort bergmekanisk kartering av borrkärnor och tunnlar.

Utbildning

M.Sc. Civil Engineering (Rock Mechanics), 2003
Luleå University of Technology, Luleå, Sweden

Publikationer

Download Fredrik-Perman-PUB.pdf

Sverige
Itasca Consultants AB