Itasca Consultants AB

Ott Oisalu

Bergmekanisk ingenjör

Sverige
Itasca Consultants AB

email hidden; JavaScript is required

Telefon: +46 (0)722 29 21 29
Mobil: +46 (0)722 29 21 29

Ladda ned CV

Kompetensområden

Civil
Geomechanical
Mining
Rock Mechanics

Konsulttjänster

Civil Engineering
Mining

Ott Oisalu

Bergmekanisk ingenjör

Ott Ott är en bergmekanisk ingenjör med konsulterfarenhet inom både infrastruktur- och gruvprojekt inom bergmekanik och numerisk modellering. Han har en ingenjörsexamen i med inriktning mot gruv- och geoteknik. Hans erfarenhet av numerisk modellering innefattar avancerad numerisk modellering i 3D av tunnel- och gruvprojekt i olika stadier. Ott arbetar också med bergmekaniskt driftstöd för dagbrott och andra typer av bergsanläggningar i gruvprojekt. Han har också tidigare arbetserfarenhet inom geoteknisk projektering och fältundersökningar samt kärnkartering.

Utbildning

Civilingenjör, 2018, 2018
Luleå tekniska universitet

Publikationer

Download Ott-Oisalu_pub_2021-03-03-140943.pdf

Sverige
Itasca Consultants AB