Itasca Consultants AB

Jonny Sjöberg

VD Itasca Consultants AB.

Sverige
Itasca Consultants AB

Telefon: +46 (0)76 768 22 55

Ladda ned CV

Kompetensområden

Accounting
Administration
Civil
Geomechanical
Geotechnical
Instrumentation
Mining
Numerical Modeling

Konsulttjänster

Civil Engineering
Mining
Power Infrastructure

Jonny Sjöberg

VD Itasca Consultants AB.

VD Itasca Consultants AB. Dr. Sjöberg är bergsingenjör med erfarenhet från gruvverksamhet, forskning och utveckling inom bergmekanik. Han har en doktorsexamen i bergmekanik med tillämpning på storskalig släntstabilitet, och han har arbetat med projekt inom underjords- och dagbrottsbrytning, tunneldesign, spänningsmätningar samt otaliga numeriska modelleringsprojekt. Jonny är också Adjungerad Professor i Berganläggningsteknik vid Luleå tekniska universitet.

Utbildning

Ph.D. (Rock Mechanics), 1999
Luleå University of Technology, Luleå, Sweden

Licentiate in Engineering (Rock Mechanics), 1992
Luleå University of Technology, Luleå, Sweden

Master of Science in Geotechnology, 1988
Luleå University of Technology, Luleå, Sweden

Professionella medlemskap

International Society of Rock Mechanics

The Australasian Institute of Mining and Metallurgy

Publikationer

Download Jonny.Sjoberg-pub_2021-02-08-093516.pdf

Sverige
Itasca Consultants AB