News Article

Teknisk support numerisk modellanalys

Behöver ni ytterligare hjälp med användningen av våra programvaror? Vi erbjuder utöver mjukvarusupporten även mer omfattande stöd och support i användandet av våra program.

Vi erbjuder teknisk support i alla steg från projektstart till utvärdering och granskning, exempelvis för:

• Uppstart av nytt projekt - Vilka typer av analyser ska göras? Vilken indata behövs? Vilken programvara är mest lämplig?

• Modellarbete - Råd gällande modellstorlek, utformning och hur man arbetar fram modellen.

• Beräkningsarbete - Stöd till att få igång beräkningar, kontroll att modellen fungerar, etc.

• Utvärdering av resultat - Vad ska kontrolleras och hur?

• Granskning - Kontrollera de resultat som tagits fram.

Vi arbetar med teknisk support både i mindre omfattning där kontakt tas direkt med oss när mindre problem uppstår i era analysarbeten samt som deltagare i projekt i form av projektmedlem, projektledare eller specialist inom numeriska modellering där vi kan vara med som stöd från projektets start till slut.

Denna typ av support utförs som konsultuppdrag och debiteras per timme, enligt gällande timprislista.

Vi erbjuder även skräddarsydda kurser för alla våra programvaror.

För mer information, kontakta din kompis på Itasca eller maila till info@itasca.se

Senaste nytt

Kommande händelser
5 juni
IMAT Workshop
ITASCA is launching IMAT (Itasca's Mining Analysis Toolbox) our groundbreaking software tailored exclusively for underground and open p... Läs mer
26 aug.
FLAC3D V9.1 and Griddle V2.0 2024
... Läs mer