News Article

Teknisk support numerisk modellanalys

Behöver ni ytterligare hjälp med användningen av våra programvaror? Vi erbjuder utöver mjukvarusupporten även mer omfattande stöd och support i användandet av våra program.

Vi erbjuder teknisk support i alla steg från projektstart till utvärdering och granskning, exempelvis för:

• Uppstart av nytt projekt - Vilka typer av analyser ska göras? Vilken indata behövs? Vilken programvara är mest lämplig?

• Modellarbete - Råd gällande modellstorlek, utformning och hur man arbetar fram modellen.

• Beräkningsarbete - Stöd till att få igång beräkningar, kontroll att modellen fungerar, etc.

• Utvärdering av resultat - Vad ska kontrolleras och hur?

• Granskning - Kontrollera de resultat som tagits fram.

Vi arbetar med teknisk support både i mindre omfattning där kontakt tas direkt med oss när mindre problem uppstår i era analysarbeten samt som deltagare i projekt i form av projektmedlem, projektledare eller specialist inom numeriska modellering där vi kan vara med som stöd från projektets start till slut.

Denna typ av support utförs som konsultuppdrag och debiteras per timme, enligt gällande timprislista.

Vi erbjuder även skräddarsydda kurser för alla våra programvaror.

För mer information, kontakta din kompis på Itasca eller maila till info@itasca.se

Senaste nytt
  • Examensarbeten hos Itasca 2023 ...
    Läs mer
  • Nyhetsbrev september 2022 ...
    Läs mer
  • Teknisk support numerisk modellanalys Behöver ni ytterligare hjälp med användning av Itasca:s programvaror i era projekt? Vi erbjuder teknisk...
    Läs mer

Kommande händelser
13 mars
3DEC In-Person Introductory course
Live in-person introductory training course in Minneapolis, Minnesota. This course provides an overview of the capabilities and feature... Läs mer
27 mars
FLAC3D In-Person Introductory Course
Live in-person introductory training course. This 3-day course provides general feature training addressing basic concepts and recommen... Läs mer
30 mars
Griddle In-Person Introductory Course
Live in-person introductory training course. This course provides an overview of the capabilities and features of Rhino3D CAD software ... Läs mer