Kunddata (GDPR)

I maj börjar EU:s nya data-direktiv (GDPR) att gälla. Syftet med GDPR är att alla enskilda EU-medborgare ska få större kontroll och skydd över sina personuppgifter i en värld där datainsamling eskalerar. Vi vill här informera om hur vi lagrar och använder kunddata och de rättigheter ni som kund och användare har. Om vi inte hör av från er så kommer era kontaktuppgifter även fortsättningsvis att finnas i vår distributionslista och databas.

Vi (Itasca Consultants AB) använder ett kundregister för kunder som köper programvara av oss. Ansvariga för registret är vårt kontor i Frankrike, Itasca Consultants S.A.S (software@itasca.fr). I registret finns adressuppgifter till varje kund (kontaktuppgifter och leveransadress) samt uppgifter om vilken mjukvara som respektive kund köpt. Vi gör detta för att kunna uppfylla vårt avtal med våra kunder samt för att informera om nyheter, uppdateringar och uppgraderingar. Vi sparar uppgifterna så länge som ni innehar programvara inköpt av oss. Kunden har rätt att begära ett registerutdrag för att kontrollera vilken information som finns registrerad hos oss. Vid inköp av programvara erhåller kunden också ett sådant utdrag. Vi håller alla personuppgifter skyddade och vi säljer inte, eller vidarebefodrar, personuppgifter till något annat företag eller organisation. Om ni vill korrigera eller komplettera de uppgifter som finns om er som kund i detta register, eller avregistrera er, kontakta oss på: jonny@itasca.se (på svenska) eller software@itasca.fr (på engelska).

Vi använder också ett adressregister för utskick av nyhetsbrev, information och julkort. Ansvarig för registret är Itasca Consultants AB (jonny@itasca.se). I registret finns namn, företag och kontaktuppgift (e-post). Vi gör detta för att kunna hålla kontakt med, och informera, kunder och intresserade om vår verksamhet. Vi sparar uppgifterna tills dess att kunden begär att vi avslutar registrering för kunden. Kunden har rätt att begära ett registerutdrag för att kontrollera vilken information som finns registrerad hos oss. Vi håller alla personuppgifter skyddade och vi säljer inte, eller vidarebefodrar, personuppgifter till något annat företag eller organisation. Om ni vill korrigera eller komplettera de uppgifter som finns om er som kund, eller avregistrera er, kontakta oss på: jonny@itasca.se.