Juridisk information

Ansvarig utgivare

Ansvarig för denna webbplats är Itasca Consultants AB, ett registrerat aktiebolag med säte i Luleå. Företagets organisationsnummer är 556837-0612. Före­tagets huvudkontor är i Luleå med adress:

Aurorum 2
977 75 Luleå
E-post: jonny@itasca.se
Telefon: 076-768 22 55

Ansvarig firmatecknare och utgivare för Itasca Consultants AB är Jonny Sjöberg.

Skydd av personuppgifter

Genom sin hemsida http://www.itasca.se/ kan Itasca Consultants AB aamla in information om dig, inklusive personuppgifter, bland annat via kontaktformulär eller via e-post . Dessa uppgifter behandlas i enlighet med den ändrade dataskyddslagen och de allmänna förordningarna om skydd av personuppgifter (GDPR). Datakontrollant är Itasca Consultants AB, med kontaktuppgifter enligt ovan.

De uppgifter som behandlas av Itasca Consultatns AB är det som finns i formulär på vår hemsida. Dessa uppgifter är nödvändiga för att vi skall kunna svara på din förfrågan och/eller erbjuda dig en adekvat tjänst. Itasca Consultants AB behandlar inte några känsliga uppgifter och är fast beslutna att hålla dina data säkra genom att genomföra de vanliga tekniska och organisatoriska åtgärderna.

Enligt gällande bestämmelser, har du rätt att få tillgång till, rätta, samt avlägsna dina personuppgifter från våra register. Du har också rätt att överföra data och rätten att dra tillbaka ditt samtycke till behandling av uppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter eller ställa frågor genom att kontakta oss: jonny@itasca.se , eller via vanlig post: Itasca Consultants AB, Aurorum 2, 977 75 Luleå. För mer information om hur vi hanterar personuppgifter och GDPR, se http://www.itasca.se/sv/kontakt/kunddata-gdpr

Äganderätt

Denna webbplats samt programvara, logotyper, databaser, texter, ikoner, foton, etc. tillhör Itasca Consultants AB. Reproduktion, helt eller delvis, av dessa, vilket inte i förväg godkänts av Itasca Consultants AB, är inte tillåten.