Card image

Konsulttjänster

 

Konsulttjänster

Itasca är erkända världen över för våra ingenjörer och forskare som kombinerar praktiskt ingenjörsarbete och erfarenheter från fältarbete med en oöverträffad kunskap om numerisk modellanalys och databearbetning.

Card image

Programvara

 

Mjukvaruutveckling

Itasca utvecklar världens mest avancerade kommersiellt tillgängliga programvara för geomekanisk och hydrogeologisk simulering och analys, samt mikroseismisk datainsamling och tolkning. Vår programvara säljs och supportas världen över genom vårt nätverk av kontor och kodförsäljare.

Card image

Kurser

 

Kurser och utbildning

Itasca har sitt ursprung från University of Minnesota och vi värderar samverkan med universitet och branschkollegor högt. Vi har utvecklat ett program för att stödja forskning och användande av Itasca:s programvaror – Itasca Education Partnership (IEP) Teaching and Research Programs. Vi ger också regelbundet kurser i användandet av våra programvaror.