News Article

COVID-19 meddelande

I dessa exceptionella tider med COVID-19 pandemin så följer Itasca International och alla våra kontor situationen och utvecklingen noggrannt. Vid flertalet kontor arbetar vi från hemmet och vi upprätthåller alla pågående projekt och åtaganden, inklusive kodförsäljning och leveranser. Vi har implementerat åtgärder för vår personals säkerhet och hälsa och vi följer alla beslut och policys från regeringar och folhälsomyndigheter.

Itasca önskar er och era familjer god hälsa under dessa utmanande tider, då vi tillsammans arbetar för att övervinna COVID-19.

Med vänlig hälsning,

Charles E. Fairhurst
CEO, Itasca International, Inc.
Minneapolis, Minnesota

Senaste nytt

Kommande händelser
12 apr.
PFC 2021 Remote Introductory Training
PFC 2021 Remote Introductory Training... Läs mer
19 apr.
FLAC 2021 Online, Live Introductory Training
... Läs mer