Våra berättelser

Han gör comeback hos ITASCA och blir samordnande för den tekniska utvecklingen i Sverige.

”Globalt ligger ITASCA långt fram. Nu ska vi i högre grad vara med från svensk sida och driva på utvecklingen och applicera vår internationella teknikutveckling i vårt konsulterbjudande”, säger Mikael Svartsjaern.

Han har varit anställd hos Itasca under flera år tidigare och redan efter några veckor är Mikael Svartsjaern åter involverad i en rad projekt på sin nygamla arbetsplats.

– Jag bidrar i våra projekt med stöd till avancerad numerisk modellering samt bergmekanisk teori och tillämpning i egenskap av senior ingenjör, säger Mikael, som är teknisk doktor i gruv- och berganläggningsteknik med inriktning mot bergmekanik och numerisk modellering.

En delvis ny roll

Det som är nytt när Mikael Svartsjaern återvänder till Itasca är rollen som tekniska direktör (Technical Officer). Han ska leda den tekniska utvecklingen hos ITASCA Sverige i nära samarbete med företagets globala teknikorganisation, som främst är lokaliserad till USA.

– Det är vår paraplyorganisation ITASCA International som på en hög nivå driver den tekniska utvecklingen. Jag ska se till att vi i Sverige på bästa sätt kan ta till oss den kunskap och utveckling som kommer ur samarbetet med vår internationella organisation.

Det som är mest aktuellt just nu är implementering av ML, eller Machine Learning, för ITASCAs egen programkollektion.

– Vår programvara har redan många fördelar när det gäller precision, flexibilitet och applicerbarhet. Genom att förenkla klusterberäkningar vässar vi tekniken ännu mer genom att komma till mål snabbare och med mer flexibel hårdvara.

Teknisk utveckling

ITASCA Sverige går också mot en mer utvecklande roll, där Mikael Svartsjaern hoppas vara en nyckelspelare.

– Vi har vuxit mycket under det senaste årtiondet och det blir allt viktigare med en stark koppling på koncernnivå, där vi i högre grad i Sverige hoppas bidra till den tekniska utvecklingen internationellt.

Den nya utmaningen är en viktig anledning till att Mikael Svartsjaern, med sin tekniska bakgrund i forskarvärlden, valt att återvända till ITASCA.

– Att jobba nära forskningen och att ITASCA ligger i framkant och ständigt strävar efter utveckling är viktiga parametrar, liksom det goda kamratskapet bland kollegorna. Det är ett väldigt trevligt gäng som jobbar här.

Senaste nytt

Kommande händelser
15 juli
EUROCK 2024
The conference will feature two main tracks: the scientific track and the industrial track. There will be short courses and workshops o... Läs mer
26 aug.
FLAC3D V9.1 and Griddle V2.0 2024
... Läs mer