Våra berättelser

Kaunis Iron AB har åter startat järnmalmsgruvan i Pajala. Itasca har förmånen att få vara med i arbetet med fortsatt dagbrottsbrytning.

I Pajala driver Kaunis Iron AB ett dagbrott där man bryter järnmalm. Itasca arbetar för närvarande med att ta fram en bergmekanisk design för dagbrottsslänterna. I arbetet ingår bl.a. omfattande bergmekanisk kärnkarterring av nya borrhål i fyndigheten, samt övrig datainsamling och tolkning av de bergmekaniska förhållandena. Informationen används för analys av släntstabiliteten och för att ta fram designkriterier för dagbrottsslänterna som kan nyttjas för gruvplanering på både kort och lång sikt. Vi är mycket glada att få arbeta med Kaunis Iron i detta spännande och intressanta projekt!

Sebastian kärnkarterar för Kaunis Iron
Senaste nytt

Kommande händelser
12 apr.
PFC 2021 Remote Introductory Training
PFC 2021 Remote Introductory Training... Läs mer
19 apr.
FLAC 2021 Online, Live Introductory Training
... Läs mer