Våra berättelser

Examensarbeten våren 2022

Itasca finns med i undervisning på alla nivåer! I slutfasen av studierna föreslår vi och erbjuder handledning i examensarbeten. Ett otroligt roligt arbeta att få stötta studenter i deras (troligen) största individuella akademiska arbete. Under våren 2022 har vi två pågående examensarbeten med handledning av Mikael Svartsjaern och Catrin Edelbro.

Exjobb om skivrasbrytning

Mitt namn är Linde Mattsson, jag är 27 år och studerar masterprogrammet husbyggnad och anläggningsteknik på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Teorier kopplade till hur rasflödet i kransen utvecklas har länge funnits men bergmassans komplexitet gör det svårt att förutse flödet och de problem som kan uppstå.

När djupet på gruvbrytningen når nya lägsta nivåer påverkas även de spänningar som finns i berget som i sin tur kan ha en inverkan på materialflödet.

Målet med examensarbetet är att bygga en modell i Itasca:s programvara PFC3D för att simulera rasflödet under varierande omgivningstryck för att få förståelse över hur dessa spänningar påverkar flödet samt de eventuella problem som kan uppstå vid raset.

Exjobb om sprutbetongbågar

Jag heter Simon Marklund och jag läser 5:e året på mastersprogrammet "Infrastructure and Environmental Engineering" på Chalmers Tekniska Högskola.

Arbetet avser att analysera design av sprutbetongbågar för att sedan belysa eventuella svagheter och föreslå förbättringar. Förhoppningen är att arbetet i slutändan kan bidra till en förbättrad designprocess som är användbar för projektör, beställare och entreprenör när framtida tunnelprojekt ska projekteras.

Senaste nytt
  • Nyhetsbrev september 2022 ...
    Läs mer
  • Teknisk support numerisk modellanalys Behöver ni ytterligare hjälp med användning av Itasca:s programvaror i era projekt? Vi erbjuder teknisk...
    Läs mer
  • Itasca blir fler i Stockholm och Luleå Nu anställer vi Rob och Linus!...
    Läs mer

Kommande händelser
17 okt.
International Slope Stability 2022 Symposium
Slope Stability 2022 is being held in Tucson, Arizona, USA from October 17 through October 21, 2022.... Läs mer
14 nov.
3DEC Live Online Training course
Live Online Introductory Training Course. November 14-18, 2022.... Läs mer