Våra berättelser

Våra projektingenjörer representerar den lite yngre skaran av medarbetare på Itasca Consultants AB. De bidrar med nytänk och entusiasm, samt en del färsk kompetens från områden där Itasca traditionellt sett har haft mindre verksamhet. Från vänster:

Ott Oisalu är vår senast anställde, och kommer inledningsvis att arbeta med bergmekanik för olika gruvprojekt. Som en del i "inskolningen" på Itasca har Ott en intern mentor här i Sverige och en extern mentor vid vårt kontor i Minneapolis och han har deltagit på utbildning inom våra programvaror. Kunskaper som kommer väl till pass i de projekt vi bedriver.

Sebastian Hortberg har sedan han började på Itasca under 2016 kommit att arbeta med uppdrag inom en rad olika teknikområden, från rena fältuppdrag, kartering, driftstöd, etc., till numeriska analyser för komplicerade tunnelkorsningar och olika brytningsmetoder. Sebastian jobbar för närvarande med platsspecifikt bergmekaniskt driftstöd åt Björkdalsgruvan, samtidigt som han gör tredimensionella analyser för Västlänken i Göteborg.

Jennifer Hellberg utförde sitt examensarbete på Itasca och den naturliga fortsättningen var ju att börja arbeta hos oss! Jennifer bidrar med noggrant analys- och modelleringsarbete, för såväl infra- som gruvtillämpningar. Hon har bl.a. arbetat med underjordsförvar, förstudier för gruvbrytning och stabilitetsanalyser för bergschakt.

Bruno Figueiredo anslöt till oss under 2018, efter en postdok-tjänst på Uppsala universitet. Bruno har mycket hög kompetens vad gäller kopplade, hydro-mekaniska, analyser inom bergmekanik. Hos Itasca har han utvecklats sig mot såväl gruv- som infrastruktur-tillämpningar, och arbetar också mycket med analyser och utredningar för kärnbränsleförvar i såväl Sverige som Finland.

Henrik Eklund har, sin ålder till trots, mångårig konsulterfarenhet från praktisk tunneldesign. På Itasca arbetar Henrik både med analyser och utredningar för tunneldrivning, men också med numeriska analyser för olika gruvprojekt.

Joel Andersson som arbetat hos oss i ca. 2.5 år, tillämpar sina ingenjörskunskaper inom ett brett fält, innefattande både 3D-analyser för Västlänken, numeriska modeller för bergmekanisk värdering av olika brytningsmetoder, och nu senast en förstärkningsanalys av SFR-anläggningen i Forsmark.

Senaste nytt
  • Itasca 10 år - 10 anställda - 10 frågor Under vårt 10-års firande har vi passat på att ställa 10, ibland lite annorlunda, frågor...
    Läs mer
  • Våra projektingenjörer! ...
    Läs mer
  • Nya positioner! ...
    Läs mer

Kommande händelser
10 juni
Itasca Training Collaborations
Quality courses offered outside Itasca.... Läs mer