Kärnvärden

Kärnvärden

Våra värderingar definierar vad vi gör och vad vi står för. Det här är våra kärnvärden:

 • Kvalitet (i allt vi gör)
  Itasca levererar lösningar med högsta kvalitet. Vi är kompetenta och flexibla och tar oss an utmaningar och svåra problem med en positiv och nyfiken attityd!
 • Engagemang
  Itasca:s medarbetare är engagerade, lyhörda och ansvarstagande. Vi tror på det vi gör och värdet för kunden!
 • Innovation & Utveckling
  Vi strävar hela tiden efter att ligga i framkant vad gäller teknik och kunnande, och vi vill ständigt lära oss mer!

Vi har en jämn könsfördelning och strävar efter diversifiering vad gäller ålder och geografiskt ursprung/nationalitet på våra konsulter. Vi är övertygade om organisatorisk mångfald positivt bidrar till vår förmåga att leverera hög-kvalitativa, hållbara och ansvarsfulla lösningar till våra kunder. Itasca följer också FN:s Global Compact och de tio principerna inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption (https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles).

Miljö och hållbarhet

Itasca strävar efter att leverera funktionella, praktiska och långsiktigt hållbara lösningar, ur ett miljömässigt och samhällsmässigt perspektiv. Ett gott arbetssätt tillgodoser både tekniska aspekter samt kundens och alla intressenters miljökrav med avseende på långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Detta innebär hänsyn till omgivande miljö under både utförande och drift av en föreslagen lösning men också inverkan på det lokala samhället, arbetsmiljö och social samverkan. Inom projekt arbetar Itasca internt för ett uthålligt resursutnyttjande genom effektivt resande, virtuella möten och elektronisk dokumenthantering. Vi överväger alltid alternativ som ger minimerad miljömässig påverkan i vårt arbete med kunder. Detta gäller åtgärder på både vår sida (t.ex. resealternativ) och på kundens sida (val av metoder och/eller tekniker som kan reducera miljömässig påverkan).

Senaste nytt
 • Nyhetsbrev oktober 2021 Vårt senaste nyhetsbrev!...
  Läs mer
 • Keynote-föreläsning EuroEngGeo ...
  Läs mer
 • Itasca "and one" Itasca anställer 2+1......
  Läs mer

Kommande händelser
6 aug.
Itasca Training Collaborations
Quality courses offered outside Itasca.... Läs mer