Vi är med och säkrar ny T-banesträckning

När tunnelbanesträckningen i Stockholm förbättras är Itasca med på tåget. Det är säkert!

Blå linje söderut kommer inte längre att ta stopp vid Kungsträdgården. Just nu pågår ett jättelikt arbete för att resenärer ska kunna fortsätta hela vägen till Nacka med tunnelbanan. 

Itasca:s arbete säkerställer bland annat stabila bergutrymmen där stationerna ska vara, genom numeriska studier och analyser över bergspänningar och stabilitet. En del i detta arbete är att ta fram en regional spänningsbild över södra Stockholm, andra delar är att mer i detalj studera spänningsomfördelningen kring stationerna Sofia och Gullmarsplan. Företaget är också med i arbetet med att bygga en helt ny sträckning för grön linje till Hagsätra. Här ingår nya, underjordiska plattformar vid Gullmarsplan.

I södra Stockholm väntas en befolkningsökning av stora mått. Runt 50 000 nya bostäder ska byggas inom de närmaste åren. I takt med att människor blir fler behöver kommunikationerna förnyas och förbättras. T-baneutbyggnaden är ett av de största och mest avancerade infrastrukturprojekten i Sverige just nu och kommer att beröra mängder av människor. De nya tunnlarna beräknas vara i bruk under år 2025.

      Global spänningsmodell med strukturer                                     Modell över stationsutrymme för nya T-banan