Vi hjälper er att mäta rätt!

Går det att göra mätningar i berget? Bör man göra det? Hur ska mätningarna utföras? Vilka metoder är lämpliga? Hur ska resultaten tolkas? Vilka åtgärder krävs?

Itasca hjälper er att finna svaren!

Itasca har nästan 20 års erfarenhet av bergspänningsmätningar och hör till de mest erfarna i branschen.

– Vi har stor praktisk erfarenhet av mätningar och har jobbat med allt ifrån infrastrukturprojekt till brytning på riktigt djupa nivåer i gruvorna. Jag, Jonny Sjöberg och Fredrik Perman har haft både SKB och Posiva som uppdragsgivare och har gjort mätningar i berget inför slutförvaringen av kärnbränsle, berättar Ulf Lindfors, Itasca, och säger att konsulterna är experter på vilka metoder som är lämpliga och vad de ger för resultat.

I samarbete med finska Stress Measurement Company Oy (SMCOY) erbjuder Itasca hjälp med bergspänningsmätningar med LVDT-cellen samt laboratorietester. Företagen erbjuder också hydraulisk spräckning i korta borrhål med "Minifrac"-utrustning. Laboratorietester omfattar hållfasthetstester på både borrkärnor och sprickor.

– SMCOY utför mätningen och vi bidrar med vår expertis så att rätt mätning utförs på rätt ställe och med rätt metod. Vi kan också hjälpa till både med analyser och praktiskt arbete på fältet, säger Ulf Lindfors.

Itascas konsulter föreslår lämpliga mätmetoder, berättar vilken data som behövs och ger en kostnadsbild för åtgärderna. Genom att mäta på rätt ställen, använda rätt metod och att göra korrekta analyser blir resultatet tillförlitligt och förfarandet kostnadseffektivt!

Mer information om spänningsmätningar och laboratorietester hittar ni här: Spänningsmätningar & labtester