Vi blickar gärna nedåt!

På Itasca blickar vi hellre nedåt än uppåt!

Itascas specialitet är att bedöma och beräkna om berggrunden är tillräcklig stabil för byggnation av tunnlar, gruvor och andra anläggningar under jord. Med hjälp av avancerade stabilitetsberäkningar säkrar de byggen för framtiden.

Utbyggnaden av tunnelbanan i Stockholm är ett stort och prestigefyllt uppdrag som delvis ligger på Itascas bord just nu. Itasca ansvarar för nischade stabilitetsberäkningar som är a och o vid byggen under jord.

- Vi får vanligen data från kund i form av geometri, bergegenskaper och områdets geologi. Utifrån det kan vi genom en modell bedöma bergets stabilitet och om bergförstärkning behövs. I vissa fall åker vi ut till byggplatsen och samlar egna data, säger Jonny Sjöberg, vd på Itasca.

Just nu jobbar Itasca även med infrastrukturprojekt i Göteborg – Karlatornet och Västlänken. Karlatornet väntas bli Nordens högsta byggnad och här behövs Itascas expertis för att avgöra om grunden är tillräckligt stabil. För järnvägstunneln Västlänken byggs det två stationer under jord som kommer vara upp till 50 meter breda vardera. Det är den största spännvidd som planerats under jord i Sverige, vilket kräver noggranna beräkningar.

- Det roligaste med bergmaterialet är att det är så annorlunda eftersom det är något naturen själv har skapat. Vi kan inte på förhand bestämma vilka egenskaper det har så det krävs utförlig lokal undersökning och därefter anpassning av byggnationen. Berg ger en större frihet eftersom vi får vara mer kreativa i våra lösningar, anser Jonny.

Itasca har cirka 170 anställda världen över och Diego Lope Álvarez är en av sex anställda i Sverige. Han kom till Sverige för fem år sedan för att studera på KTH och arbetar nu som bergmekaniker på Stockholmskontoret.

- Stockholm växer i ett högt tempo och vi vill vara med och bidra till tillväxten. Vi erbjuder kvalitet, engagemang och innovation i våra arbeten och det ser vi uppskattas genom att vi får allt fler uppdrag.

Även Axel Bolin är bergmekanisk ingenjör på Itasca och har en bakgrund från KTH. Han gillar matematik och ville utveckla den kompetensen, därför var Itasca det självklara valet att söka sig till.

- Jag älskar att jag får överblicka stora projekt samtidigt som jag får jobba med en liten, men viktig del av det. Som bergmekaniker och allmänt tunnelintresserad är det lyxigt att få lära mig lite om allt i byggprojekt samtidigt som jag med min expertis får vägleda projektörerna i deras arbete.

I takt med att uppdragen blir fler letar Itasca nya stjärnor till sina två svenska kontor. Personer som läst till civilingenjör, gärna med inriktning mot bergmekanik/teknik eller väg- och vatten är eftertraktade.

- Det räcker med ett starkt intresse för stabilitetsberäkningar, allt annat kan man lära sig efter hand. Vi erbjuder spännande projekt och möjlighet att utveckla sig till att bli jättebra inom det vi gör. Eftersom vi är ett relativt litet bolag kan man själv bestämma i vilken riktning man vill växa, men gemensamt för oss alla är att vi satsar nedåt istället för uppåt. Vi är ett ganska prestigelöst och jordnära gäng, avslutar Jonny med ett skratt. 

Från vänster: Jonny Sjöberg, VD, Diego Lope Álvarez och Axel Bolin, bergmekaniska ingenjörer

Om Itasca: Itasca är ett konsultföretag som under 35 år har arbetat med bergmekanik. De har ca 170 anställda i 13 länder med huvudkontoret beläget i Minneapolis. I Sverige har bolaget varit aktivt sedan 2011 och har i dagsläget sex anställda i Luleå och Stockholm. Kontoren samarbetar emellanåt med projekt över landsgränserna och tar hjälp av varandra då det behövs.