Sebastian Hortberg

Civilingenjör

Sebastian Hortberg är civ.ing. Väg- och vatten med inriktning bergteknik. Sebastian har erfarenhet av tunnelprojekt i tidiga skeden. Han har arbetat med bergmekaniska problem för tunnlar och slänt. Sebastian har erfarenhet av fältarbete där största delen bestått av besiktning av tunnlar och slänter.

Telefonnummer: 070 091 88 04
E-post: sebastian[at]itasca[dot]se

Area of Expertise: 
CAD
Civil
Geomechanics
Mesh Generation
Mining
Curriculum Vitae: 
Publication List: 
Consulting Service Reference: 
Office Reference: