Linda Jonsson

Bergsingenjör

Linda Jonsson är civ.ing. Väg- och vatten med inriktning mot Jord och Berg. Linda har erfarenhet av gruvverksamhet, från produktion till forskning och utveckling inom bergmekanik. Hon har utfört olika bergmekaniska analyser omfattande kartering av borrkärnor, ort- och tunnelkartering, numeriska spänningsanalyser, m.m.. Hon har även varit projektledare i forskningsprojekt samt vid flertalet förstudier för stora och små framtida gruvprojekt. 

Telefon: 070 660 07 93
E-post: linda[at]itasca[dot]se

Area of Expertise: 
Geomechanics
Mesh Generation
Mining
Curriculum Vitae: 
Publication List: 
Consulting Service Reference: 
Office Reference: