Jonny Sjöberg

VD Itasca Consultants AB.

VD Itasca Consultants AB. Dr. Sjöberg är bergsingenjör med erfarenhet från gruvverksamhet, forskning och utveckling inom bergmekanik. Han har en doktorsexamen i bergmekanik med tillämpning på storskalig släntstabilitet, och han har arbetat med projekt inom underjords- och dagbrottsbrytning, tunneldesign, spänningsmätningar samt otaliga numeriska modelleringsprojekt. Jonny är också Adjungerad Professor i Berganläggningsteknik vid Luleå tekniska universitet.

Telefonnummer: 076 768 22 55
E-post: jonny[at]itasca[dot]se

Area of Expertise: 
Accounting
Administration
Civil
Geomechanics
Geotechnical
Instrumentation
Mining
Curriculum Vitae: 
Publication List: 
Consulting Service Reference: 
Office Reference: