Joel Andersson

Civilingenjör
Joel Andersson

Joel Andersson har en Civilingenjörsexamen med en master inom jord- och bergbyggnad. Han har tidigare erfarenhet inom geoteknik framförallt gällande grundläggning av byggnader.

Telefonnummer: 072  224 74 32
E-post: joel[at]itasca[dot]se

Area of Expertise: 
Civil
Geomechanics
Mining
Curriculum Vitae: 
Publication List: 
Consulting Service Reference: 
Office Reference: