Jessa Vatcher

Bergsingenjör

Jessa Vatcher är bergsingenjör med en magisterexamen från Kanada (Queen's University), och en doktorsexamen och teknologie licentiatexamen från Sverige (Luleå tekniska universitet). Hon har erfarenhet av olika bergmekaniska problem i gruv- och tunnelrelaterade projekt. Hon har arbetat utförligt med 3-D numerisk spänningsanalys, geomekaniska modeller, och laboratorieprover samt kärnkartering.

Telefon: 072 501 83 84
E-post: jessa[at]itasca[dot]se

Area of Expertise: 
CAD
Civil
Geomechanics
Mesh Generation
Mining
Curriculum Vitae: 
Publication List: 
Consulting Service Reference: 
Office Reference: