Fredrik Perman

Civilingenjör

Fredrik Perman är civ.ing. Väg- och vatten med inriktning bergteknik. Han har arbetat med varierande bergmekaniska problem med huvudsakligt fokus på numeriska beräkningar i gruv- och tunnelprojekt. Fredrik har också arbetat med bergspänningsmätningar, såväl praktiskt i fält, som med analys, utvärdering och avrapportering. Han har även besiktigat tunnlar och slänter och gjort bergmekanisk kartering av borrkärnor och tunnlar.

Telefonnummer: 070 311 73 14 
E-post: fredrik[at]itasca[dot]se

Area of Expertise: 
CAD
Civil
Geomechanics
Mesh Generation
Mining
Curriculum Vitae: 
Publication List: 
Consulting Service Reference: 
Office Reference: