Catrin Edelbro

Bergsingenjör

Catrin Edelbro har en doktorsexamen i bergmekanik med tillämpning på bergmassans hållfasthet. Hon har lång erfarenhet av undervisning och strategisk programutveckling inom bergmekanik och bergteknik. Catrin har erfarenhet från forskning och projektledning i bergmekanik och bergteknik inom både tunnel och gruvsektorn. Erfarenheter inom projektledning har Catrin också fått från sin tidigare roll som ställföreträdande prefekt vid Luleå tekniska universitet. 

Telefon: 070 688 40 90
E-post: catrin[at]itasca[dot]se

Area of Expertise: 
Civil
Geomechanics
Mining
Curriculum Vitae: 
Publication List: 
Consulting Service Reference: 
Office Reference: