Foto Namn Titel
Joel Andersson Joel Andersson Civilingenjör
Catrin Edelbro Bergsingenjör
Bruno Figueiredo Civilingenjör
Sebastian Hortberg Civilingenjör
Linda Jonsson Bergsingenjör
Fredrik Perman Civilingenjör
Jonny Sjöberg VD Itasca Consultants AB.
Mikael Svartsjaern Civilingenjör
Jessa Vatcher Bergsingenjör