Stålkvinna i den undre världen

Hon har ägnat hela sitt yrkesliv åt att utbilda framtida kollegor och konkurrenter i bergets utmaningar.

Nu lämnar Catrin Edelbro universitetet för ett jobb som bergmekaniker på Itasca. Där börjar hon med att sätta sig i skolbänken.

Stål för hela slanten. Det var vad som gällde hemma i Gästrikland. Men när Catrin kom till Luleå, direkt efter gymnasiet, var det för att hon bestämt sig för att rädda miljön.

– Den enda utbildningen med miljöinriktning jag kunde hitta var den i samhällsbyggnadsteknik som fanns på LTU. Men nej, det var inget för mig. Efter ett år bytte jag och började plugga väg- och vattenbyggnad. Så småningom ledde vägen mig till det komplexaste materialet av dem alla. Berget! Och berg blir ju till stål, säger Catrin Edelbro och konstaterar att cirkeln blev sluten.

Har utbildat sina kollegor

Gruvdrift, tunneldrift och sprängning – Catrin kan knappt tänka sig något roligare och det var just sprängning i slänter som hennes examensjobb handlade om.

– Jag gjorde mitt examensjobb i Göteborg, innan jag blev övertalad att doktorera på LTU. Att djupforska och undervisa parallellt visade sig vara en perfekt kombo för mig, säger Catrin och konstaterar att det var så perfekt att hon blev kvar på universitetet i många år.

Under de sista åren jobbade Catrin som lektor och huvudansvarig för alla universitetets utbildningar inom samhällsbyggnad och naturresurser. Det betyder att hon är den som har utbildat de allra flesta som jobbar med bergteknik och bergmekanik i Sverige idag. Flera av Catrins nya kollegor på Itasca är också hennes före detta studenter.

Nu ska hon själv upp till bevis. I verkligheten.

Nästan som forskning

– Det ska bli spännande att bli en i gänget på Itasca. De är skickliga yrkesmänniskor, experter på ett nischat område, och det finns ett behov av det vi gör. Det är så nära forskning man kan komma, säger Catrin som ser fram emot att jobba på fältet och att ta fram förundersökningar till allt ifrån tunnlar och gruvor och att jobba både med korta och långa projekt.

– Jag ser också fram emot att göra beräkningsmodeller och att sätta mig i skolbänken för att lära mig att jobba med nya 3D-modeller, säger Catrin som brinner för att säkra miljön för människan.

– De som jobbar under jord och de som färdas genom tunnlar i sina bilar ska kunna göra det säkert!

Varför är berganläggningsteknik och bergmekanik så intressant?

– Underjordens möjligheter fascinerar mig. Badhus, ishallar, vattenkraft, förvaring av kärnbränsle – allt är byggt i berget. Det finns en undre värld med stora möjligheter. Ner med parkeringar och andra skrymmande utrymmen - då kan vi ha en grönskande jord med bra miljö!