Sprängfylld konferens för världens experter

När all världens experter på sprängning har samlats i Luleå för konferens är Itasca självklart på plats. Med är bolagets amerikanske chef för teknikutveckling, Jason Furtney, som berättar om företagets del i lyckade sprängningar vid diamantutvinning.

Forskare, industri, konsulter och studenter – alla är på plats när konferensen FRAGBLAST 12 hålls på Kulturens Hus i Luleå. Konferensen startade år 1983 på initiativ av Luleå tekniska universitet (LTU) och nu står Luleå som värdort igen, när hundratalet experter, från 35 länder, samlas för att utbyta nya forskningsrön med varandra.

– Jag har redan haft ett intressant samtal med en student på LTU och ser fram emot att träffa kunder och branschfolk under de här dagarna, säger Jason Furtney, som rest till Luleå från Minneapolis för att delta i konferensen.

Han berättar om de beräkningsmodeller för sprängning i berg som gör Itasca unika i branschen.

Itascas modell räddar diamanter

– På uppdrag av De Beers, som bryter diamanter i Sydamerika, har vi tagit fram en beräkningsmodell som gör det möjligt att spränga i gruvan utan att förstöra diamanterna.

Jason Furtney berättar att Itasca tog fram diskontinuum-modeller och direktsimulering av naturliga spricknätverk (DFN-modeller – Discrete Fracture Network) redan på 1970-talet, men att de senare utvecklats bland annat genom ett omfattande forskningsprojekt som gjordes i samarbete med gruvindustrin och universitet i såväl England som Australien.

– Programvaran BloUp är unik på så sätt att vi kan förutse hela processen, med alla dess steg, i en enda mjukvara. Vi kan initiera allt ifrån sprängningen i borrhålet och förutse sprängvågens framfart i berget till att förutspå hur salvan förflyttar sig. BloUp förutsäger helheten, säger Jason och berättar att programmet ägs av Itasca, forskningsinstituten och gruvbolagen tillsammans.

Visar upp hela bredden

Ulf Lindfors säger att forskningsprojektet med BloUp gjort att Itasca också blivit snäppet vassare på varje enskild programvara för olika beräkningsmodeller.

– Vid sprängning kan man ibland bara vara intresserad av att förutse vibrationer. Man kanske vill undvika att blanda gråberg och malm. Vi har spetskompetensen för att lösa varje individuellt problem, säger Ulf Lindfors.

Han och Jason Furtney ansvarar för Itascas monter där företaget visar upp sin breda kompetens.

– Konferensen är nischad mot sprängning, men vi visar att vi kan både sprängning, gruvdesign, bergförstärkning och dagbrottsdesign – och vi förstår sambanden däremellan.

Ulf & Jason vid Itascas monter på FRAGBLAST