Software

Interaktiv pre-processor och plug-in

Interaktiv elementgenerering och plug-in

Avancerad 2D kontinuum-modellering for geoteknisk analys av berg, jord och strukturell förstärkning

Explicit icke-linjär kontinuum-anlays i 3D

Avanced beräkning av säkerhetsfaktor för berg- och jordslänter i 2D
PFC

Distinkt-element program för alla typer av tillämpningar (geomekanik, flöden, processindustri, etc.)

Avancerad 3D diskontinuum-modellering för geoteknisk analys av berg, jord och strukturförstärkning

Avancerad 2D diskontinuum-modellering för geoteknisk analys av berg, jord och strukturförstärkning