Produkter och tjänster

Itasca erbjuder expertis och kunskap inom berg- och jordmekanik för alla tillämpningar och världen över: 

Vi erbjuder också spänningsmätningar och laboratorietester i samarbete med SMCOY: