XSite - vår nyaste 3D programvara

Simulering av hydraulisk spräckning för 3D spricknätverk

XSite är ett kraftfullt tredimensionellt program för simulering av hydraulisk spräckning och sprickpropagering baserat på Synthetic Rock Mass (SRM) och s.k. "lattice"-metoder. XSite kan modellera multipla borrhål med upprepade belastningssteg. Med XSite är det möjligt att simulera samverkan mellan hydrauliskt inducerade sprickor, inklusive propagering i spricknätverk - som kan genereras deterministiskt eller stokastiskt (DFN-modeller). Beräkningarna är fullständigt hydrauliskt-mekaniskt kopplade. 

Kontakta oss för prisuppgift!