Spänningsmätningar och laboratorietester

I samarbete med Stress Measurement Company Oy erbjuder vi nu både bergspänningsmätningar med LVDT-cellen samt laboratorietester. Vid mätningar med LVDT-cellen undviker problemen med limning av trådtöjningsgivare vid traditionell överborrning, vilket ger snabba och tillförlitliga mätningar. Vi erbjuder också hydraulisk spräckning i korta borrhål med "Minifrac"-utrustningen. Laboratorietester omfattar hållfasthetstester på både borrkärnor och sprickor. En lista över alla tillgängliga testmetoder finns här

För mer information, kontakta:

Jonny Sjöberg, VD Itasca Consultants AB
Telefon: 076 768 22 55
E-post: jonny[at]itasca[dot]se