Itasca på "Mining Geomechanical Risk"

Itasca är med på konferensen Mining Geomechanical Risk i Perth, där Jessa Vatcher presenterar vår artikel "Production-associated risk factors of seismicity in the Kiirunavaara mine" - ett intressant arbete som vi gjort i nära samarbete med LKAB i Kiruna! Artikeln kan laddas ned här

Läs mer om våra konferenser och våra presentationer på vår konferens-sida