Bergdagarna 2018

Itasca var med på Bergdagarna i Stockholm, 20-21 mars. Fyra Itasca-anställda presenterade bidrag: 

  • Axel Bolin pratade om förstärkning och 3D-analyser av Västlänken och station Korsvägen
  • Catrin Edelbro höll i det traditionella BeFo-medleyt
  • Mikael Svartsjaern presenterade sin forskning om storskalig liggväggsstabilitet i Kiruna
  • Jessa Vatcher fick oss att lyssna till bergmassan!


Axel berättar om Station Korsvägen, Västlänken


Fredrik visar upp Itascas utställning på Bergdagarna 2018

Läs mer om konferenserna och program och presentationer på vår konferenssida