Archive: april 2019

Senaste numret av vårt nyhetsbrev - april 2019 - finns nu publicerat! 

Itasca är med på konferensen Mining Geomechanical Risk i Perth, där Jessa Vatcher presenterar vår artikel "Production-associated risk factors of seismicity in the Kiirunavaara mine" - ett intressant arbete som vi gjort i nära samarbete med LKAB i Kiruna! Artikeln kan laddas ned här