Archive: juni 2018

En ny materialmodell för jord har implementerats i FLAC3D Version 6: PH small-strain (PHSS). Detta är en gratis uppdatering till den befintliga PH Model. Mer detaljer om materialmodellen, och hur ni uppdaterar finns här

Vårt senaste gemensamma nyhetsbrev (kvartal 2, 2018) för Itasca:s kontor i Europe finns nu publicerat

Alla våra nyhetsbrev finns samlade under rubriken "Nyhetsbrev" i den övre menyn. Kolla gärna in dessa!

Itasca:s senast anställde berättar mer om sin bakgrund och nya utmaningar.  Alla våra berättelser finns här

Senaste numret av vårt nyhetsbrev - juni 2018 - finns nu publicerat! 

Itasca  deltar på FRAGBLAST 12 i Luleå! Läs mera här! 

 

Itasca  planerar för ett antal konferenser i närtid och på lite sikt: