Archive: januari 2018

Itasca kommer att vara med på ett antal konferenser närmaste tiden, bl.a. SME Annual Conference i Minneapolis i februari, samt förstås Bergdagarna i Stockholm i mars.