Konferenser

5th International FLAC/DEM Symposium: Itasca arrangerar för femte gången en specialkonferens om numerisk modellanalys med Itasca:s koder. Konferensen hålls i Wien i februari 2020. Mer information och inbjudan att skicka in bidrag finns här!

Slope Stability 2020: Alla intresserade av slänter och dagbrott - om knappt två år är det dags för Slope Stability 2020, som hålls i Perth, i maj månad, 2020.  Vi kommer dit, gör ni?

Ground Support 2019: Itasca kommer till Sudbury för Ground Support 2019, 23-25 oktober, 2019.  

MGR 2019: Vi deltog på Mining Geomechanical Risk i Perth 9-11 april, 2019, 2018. Ni hittar vår artikel (om kvalitativ risk-analys vid skivrasbrytning) här.  

Bergmekanikdagen 2019: Itasca deltog på i vanlig ordning "Bergdagarna" i Stockholm, 19-20 mars, 2019. Kolla in vårt bidrag om analys av stationsutrymmen för nya tunnelbanan här!

Freiberg Geomechanics-Colloquium: Itasca deltog på detta årliga event i Freiberg, läs mer om detta här.

Caving 2018: Vi deltog på Caving 2018 i Vancouver, 15-17 oktober, 2018. Ni hittar vår artikel (om InSAR-tillämpningar för rasbrytning) här.  

RocDyn-3: Itasca höll ett föredrag vid Third International Conference on Rock Dynamics and Applications (RocDyn-3), 25-29 juni, 2018, i Trondheim. 

Slope Stability 2018: Itasca presenterade en "keynote"-föresläsning på Slope Stability 2018 i Sevilla, 11-13 april, 2018. Ni hittar vår presentation här.  

Bergmekanikdagen 2018: Itasca deltog på "Bergdagarna" i Stockholm, 20-21 mars, 2018, med såväl bidrag som utställning, läs mera här

SME Annual Conference : Vi deltog på SME Annual Conference i Minneapolis, 25-28 februari, 2018. Ni hittar vår presentation om bergmekanik i Kevitsa här

3rd Nordic Rock Mechanics Symposium : Vi presenterade ett arbete om spänningsanalys och seismicitet i gruvor på denna konferens i Helsingfors, 11-12 okober

World Tunnel Congress 2017: Itasca deltog och presenterade vårt arbete med regional spänningsmodell över Stockholm

Deep Mining 2017: Itasca presenterade vårt arbete på simulering av uppblockning och markdeformationer på "Eight International Conference on Deep and High Stress Mining", 28-30 mars. Vår presentation hittar ni här, och artikeln kan laddas ned (open access) här

Bergmekanikdagen 2017: Itasca deltog med två presentationer på årets bergmekanikdag (13 mars, 2017 i Stockholm). Våra presentationer finns här: Tunneldrivning i heterogena förhållanden och Spänningsmodell Stockholm.

Ground Support 2016: Vi deltog på "Eight International Symposium on Ground Support", i Luleå, 12-14 september 2016. Mer information och foton finns här, och vårt bidrag till konferensen kan ni läsa om här. Hela artikeln finns också tillgänglig för nedladdning

ISMS 2016: Itasca deltog i 3rd International Symposium on Mine Safety Science and Engineering, i Montreal, 13-19 augusti, 2016. Vår "keynote presentation" finns här, och konferensvolymen finns tillgänglig on-line

Rock Stress 2016: Vi var med på i "7th Symposium on Rock Stress" i Tammerfors (Finland), 10-12 maj, 2016, där vi också presenterade en artikel om spänningskalibrering

Itasca Symposium 2016: Itasca arrangerade "4th Itasca Symposium on Applied Numerical Modeling" den 7-9 mars, 2016, i Lima (Peru). Konferensbidragen finns samlade i "Proceedings" för gratis nedladdning.

DMUG 2015: Vi deltog på "Design Methods in Underground Mining" i Perth, 17-19 november, 2015, med en presentation om brott och utfall i bergschakt

EAGCG, 2015. Jonny Sjöberg gav två "keynote lectures" vid Eastern Australian Ground Control Group workshop i Launceston, 19-20 mars, 2015.

ARMS8, 2014: Itasca Consultants AB deltog i ARMS8 International Symposium i Sapporo, 2014. Vi presenterade ett praktikfall om uppblockning av en takskiva LKAB:s gruva i Malmberget i Fabian-malmen.

Rock Stress 2013: Itasca deltog i 6th International Symposium on In-Situ Rock Stress i Sendai, Japan den 20-22 augusti, 2013. Jonny Sjöberg gav en "keynote"-föreläsning på ämnet "Numerical Modeling of Mining-Induced Seismicity — Review and Case Study Example from the Malmberget Mine".

Eurock 2012: Itasca Consultants AB var representerade med två artiklar och en presentation på Eurock 2012: (1) Simulering av sprängning (artikel | presentation) och (2) Markdeformationer vid skivrasbrytning (artikel). Itasca Consultants AB hade också en utställningsplats på konferensen. 

Deep Mining 2012: Itasca var representerade med en artikel och presentation, samt som sessionsledare för en av sessionerna. Symposiet hösls 28-30 mars, 2012. Itasca Consultants höll också en presentation vid Stress Measurement Workshop i Perth den 31 mars, 2012.

2nd FLAC/DEM Symposium: Itasca Australien arrangerade det andra FLAC-DEM symposiet i Melbourne, 14-16 febuari, 2011. Itasca Consulants presenterade två bidrag: (1) 3D-analys av LKABs gruva i Malmberget (artikel | presentation) och (2) Analys av smällberg i Kiirunavaara (artikel | presentation).