Kunder och projekt

Itasca Consultants AB är för närvarande engagerat i ett antal nationella och internationella uppdrag. Våra kunder finns inom gruv- och anläggningsbranschen och inkluderar:

 • Agnico Eagle Mines Finland
  • Bergmekaniskt stöd, Kittilä-gruvan
  • Modellanalys av uttag kronpelare
  • Schaktstabilitet och förstärkning
  • Analys av krosshall under jord
  • Design av plugg/platta i botten av dagbrottet (för återfyllning)
 • Assarel Medet JSC, Bulgarien
  • Granskning av dagbrottsdesign
 • Boliden, Sverige
  • Stabilitetsanalys för långsiktig brytningsplanering i Aitik
  • Bergmekanisk förstudie för Nautanen-fyndigheten
  • Bergmekaniska förstudier för tre mineraliseringar underjord i Skellefteå-fältet
  • Bergmekanisk förstudie för Laver-fyndigheten
  • Förstudie för SMIFU-projektet(Smart Mine of the FUture) - numerisk modellanalys
  • Bergmekaniskt stöd till Aitik (dagbrottsdesign)
  • Tunnelbesiktningar, Aitik
  • Idéstudie underjordsbrytning i Aitik (bergmekanik)
 • Boliden Kevitsa, Finland
  • Stabilitetsanalys för dagbrottsbrytnning, strategisk plan Kevitsa
 • Boliden Tara Mine, Irland
  • 3D modellanalys av brytning kronpelare
  • Geoteknisk riskgranskning och bedömning
 • BeFo, Sverige
  • Analys av spjälkningsbrott med ny typ av modell (BBM)
  • Forskningsprojekt tunneldrivning heterogent material (jord-berg)
  • Analys av bergspänningar på litet djup - praktikfall station Odenplan
 • Codelco - El Teniente Division, Chile
  • Fragmentering i blockrasbrytning
 • Dannemora Magnetit AB, Sverige
  • Bergmekaniskt stöd till Dannemora-gruvan
 • Ellatzite Med AD, Bulgarien
  • Stabilitetsanalyser och teknikstöd, dagbrott
 • Grängesberg Iron, Sverige
  • Bergmekaniskt stöd under förstudie och MKB
 • KTH, Sverige
  • Undervisning, utveckling av beräkningsfunktioner
 • Lappland Goldminers AB, Sverige
  • Bergmekaniskt utredningsarbete för underjordsbrytning i Ersmarksberget
 • LKAB, Sverige
  • Projektstöd till hydraulisk spräckning för reducering av seismicit
  • Analys av ortstabilitet vid djupare brytning
  • Allmänt bergmekaniskt stöd
  • Omgivningspåverkan (hängväggsdeformationer) och deformationsvillkor
  • Numerisk analys av brytningssekvenser och inducerad seismicitet
  • 3D spänningsanalys av brytning i Malmbergsgruvan
  • 3DEC-analys av olika fältortprofiler, Kiruna
  • Bergmekaniskt arbete för nya gruvor (dagbrott)
  • Utbildning kärnkartering och tilttester
  • Analyser för ny huvudnivå i Malmberget
  • Analys av uppblockning i Sjömalmen, Kiruna
  • Analys av deformationer, Östra Malmberget
  • Optimering av orientering bergstigar, Malmberget
  • Släntdesign för planerad dagbrottsbrytning av Sparre-malmen, Malmberget
  • Modellanalys av skivrasbrytning på djupet och effekter på markytan i Kiruna
  • Spänningsanalys för framtida brytning av malmkroppen Printzsköld, Malmberget
  • Granskning av bergspänningsmätningar
  • Analys av spänningar, seismicitet och markdeformationer vid utökad produktion
 • LKAB Berg & Betong, Kiruna, Sverige
  • Analys och tolkning av borrhålsvideo för dagbrott i Svappavaara
 • Luleå tekniska universitet, Sverige
  • Tekniskt expertstöd till projekt om blockerosion i vattenkraftanläggningar
  • Handledning av doktorandprojekt om brytningsinducerade markdeformationer och brytningsinducerad seismicitet
  • Projektledning för forskningsprojekt "Bättre sprängningsresultat med precis upptändning"
  • Undervisning FLAC i grundutbildningen
  • Undervisning grundutbildning
 • NGI, Norge
  • Granskning och expertstöd analys släntstabilitet
 • Norconsult
  • Bergutredning för grundläggning av skyskrapa
 • Posiva, Finland
  • Huvudgranskare för allt bergmekaniskt arbete inom Posiva
  • Tunnelkartering och kärnkartering - jämförande studie
 • Pöyry SwedPower AB, Sverige
  • Support numerisk analys
  • Tunnelbesiktning Trafikverket
 • Repsol, Spanien
  • Studie av borrningsinducerad seismicitet
  • Stabilitetsanalys av borrhål för oljeutvinning
 • Ramböll, Sverige
  • Designarbete för Korsvägen-station i Västlänken (Göteborg)
  • Designarbete för tunnelkorsning i Västlänken-projektet
  • Design- och analysarbete för ny tunnelbana Akalla-Barkarby
  • Support numerisk analys
 • Rana Gruber AS, Norge
  • Granskning & bergmekaniskt stöd för skivrasbrytning
 • SGI, Sverige
  • Analys av lining och "håligheter" i gjutning för Cityringens TBM-tunnel, Köpenhamn
  • Forskningsprojekt tunneldrivning heterogent material (jord-berg), finansierat av BeFo
 • SINTEF, Norge
  • Konstruktion av 3D beräkningsmodell för korsande tunnlar för en ny höghastighetsjärnväg i Norge
  • Modellstöd för 3D-modeller av Rana Gruber, Norge
 • Skanska, Sverige
  • Installation av extensometrar vid Krångfors kraftstation
 • SKB, Sverige
  • Framtagande av analysverktyg för prognos av spjälkningsbrott
  • Bergmekaniskt stöd och analyser
  • 3D-analys av skjuvdeformationer längs spricka till följd av spänningsavlastning
 • Structor
  • Analys av huslaster och påverkan på tunnlar
 • Sweco, Sverige
  • Design- och analysarbete för ny tunnelbana till Nacka
  • Analys av tunnelstabilitet, Norra Länken
  • Analys av långtidsstabilitet SFR (SKB)
 • Tasman Metals, Sverge/Kanada
  • Bergmekaniskt stöd till planerad dagbrottsbrytning, Norra Kärr
 • Titania AS, Norge
  • Medlem i granskningspanel för Tellnes dagbrott
 • Trafikverket
  • Revidering av "Projekteringsanvisningar för bergtunnlar"
 • Tyréns, Sweden
  • Projektering och design för slutförvaring av kärnbränsle (SKB)
 • University of Alberta, Kanada
  • Utveckling av beräkningsfunktioner
 • Vattenfall
  • Utredning berggrundläggning Sourva Östra
  • Stabilitetsberäkningar grundläggning Vargfors-dammen
 • WSP
  • 3D-modellanalys av Slussen
  • Analys av påverkan av grundläggning på befintliga tunnlar
  • 3D modellanalys av station Hagastaden för ny tunnelbana i Stockholm
 • ÅF
  • 3D-analyser och designarbete för underjordstationer i Västlänken (Göteborg)
  • 3D-modellanalys av Förbifart Stockholm
  • Support numerisk analys

Exempel på genomförda och pågående projekt för våra kunder finns i våra Faktablad.