Itascas modell ger kunskap om tunnelras - ny forskning presenterades på konferensen Ground Support


Axel Boliin (till vänster) och Diego Lope Álvarez (till höger) på Ground Support 2016

När tunnelpassagen under Maria Magdalena kyrka skulle byggas hände det som inte fick hända. Tunneln rasade och skapade ett slukhål under kyrkogården.

Med Itascas beräkningsmodell hade raset kunnat gå att förutspå.

För åttonde gången anordnades den internationella bergforskningskonferensen Ground Support, med fokus på stabila och säkra gruvor, säker tunneldrivning och säkra tunnlar.  Forskargruppen inom gruv- och berganläggningsteknik vid LTU tog över stafettpinnen från Australien och stod som värd för 2016 års arrangemang.

Symposiet samlade 200 deltagare från mer än 30 länder i Kulturens Hus i Luleå. Forskare från alla kontinenter delade med sig av kunskaper, däribland Diego Lope Álvarez från Itasca.

– Jag presenterade en beräkningsmodell som kunde förutspå ett tunnelras som ägde rum i Maria Magdalenapassagen när Citybanan byggdes 2012, berättar Diego Lope.

Kyrkan är inte byggd på solid berggrund, utan vilar på en sandås, vilket gör tunneldrivning svårare. Trots försiktighetsåtgärder uppstod ett slukhål som försenade tunnelbygget med fyra månader.

– Genom att göra en bakåträkning kunde vi reproducera hela händelseförloppet, säger Diego Lope.

Forskningsprojektet om tunneldrivning i heterogena förhållanden, där miljön  består av både berg och jord, gjordes i samarbete med SGI och presenterades alltså under den tre dagar långa konferensen.

Itascas Sverige-VD Jonny Sjöberg sitter med i såväl den lokala som den internationella organisationsgruppen för Ground Support-konferensen.