Itasca på film!

Videopresentation av Itasca

Vi har deltagit i projektet "TRIUMF - Tillväxt i unga och marknadsetablerade företag" tillsammans med ALMI Företagspartner.  Som en del i detta finns nu vår företagspresentation på video (länk till extern sajt)!