Bergsäker besiktning ger gruvan gott betyg

Zinkgruvan Tara på Irland får ett gott betyg av Itascas personal som synat säkerheten genom grundliga granskningar. Det blir också tummen upp för att börja bryta uppåt – mot markytan!

Är mätmetoderna i gruvan de rätta? Finns bra förstärkningsförslag? Följer företaget praxis i gruvbranschen?

Europas största zinkgruva – Boliden Tara Mines utanför Dublin – är en gruva med hög säkerhet. Gruvan får MVG när Itasca, som oberoende part, granskat säkerhetsförhållandena under jorden.

– Företagets sätt att hantera det dagliga jobbet, den bergmekaniska verksamheten, i den stora underjordsgruvan är bra, säger Ulf Lindfors som besökt gruvan på Irland ett flertal gånger. Dels för att identifiera problemområden på plats, dels för att samla in dokument och andra underlag för att kunna syna säkerhetsrutinerna.

Itasca har också hjälpt gruvföretaget med att undersöka om det är möjligt att bryta uppåt, i ett nytt område.

– När malmen ska brytas uppåt gäller det att inte påverka markytan. Det rinner bland annat en flod ganska nära gruvområdet, säger Fredrik Perman som ansvarar för att finna svar på hur nära markytan man kan bryta malm, hur stora delar man kan ta varje gång och hur stor andel som måste vara bergpelare.

– Vi har byggt en 3D-modell av hela gruvan och resultaten av beräkningarna är positiva. Det finns goda möjligheter att bryta uppåt, säger Fredrik Perman.

I Tara-gruvan, som varit i drift sedan 1977, bryts årligen 2,6 miljoner ton malm för produktion av zink- och blykoncentrat. Gruvan förvärvades av Boliden år 2004.