3 x PhD

Triss i doktorer!

Under två intensiva veckor i slutet av oktober och början av november disputerade tre personer i bergmekanik vid Luleå tekniska universitet. Itasca har medverkat med handledarskap och rådgivning till alla tre doktoranderna under hela studietiden. Vi jobbar nära forskning och utveckling och det känns väldigt roligt att se resultaten av flera års hårt arbete där kunskapsfronten inom bergmekanik flyttats framåt. Vi gratulerar alla tre till doktorstitlarna! 

Sraj Banda Umar presenterade sin doktorsavhandling om uppblockning och ras för en icke-daggående malmkropp, där han analyserat skivrasbrytning i LKAB:s gruva i Malmberget. Sraj avhandling kan laddas ned här


Catrin Edelbro (biträdande handledare), Sraj Banda Umar och Jonny Sjöberg (huvudhandledare)

Mikael Svartsjaern disputerade med en avvhandling om storskalig liggväggsstabilitet i Kiirunavaaara-gruvan (LKAB). Mikael kommer att ansluta till vårt kontor i Luleå, med start i januari, 2018, vilket ni kan läsa mer om här. Mikaels doktorsavhandling kan laddas ned här


Mikael Svartsjaern erhåller sitt betyg från Björn Lund (betygsnämnd) med Doug Stead (opponent), Andrew Corkum (betygsnämnd) och Krishna Panthi  till höger 

Jessa Vatcher försvarade sin doktorsavhandling om att "lyssna till vad bergmassan säger", där hon använt många olika sorters datakällor för att bättre karaktärisera och förstå bergmassans beteende, med särskild tillämpning på Kiirunavaara. Jessa jobbar redan nu på Itasca:s kontor i Luleå, där hon fortsätter att fördjupa sig i bergmekanik och analyser. Jessas avhandling finns för nedladdning här


Jessa Vatcher (tredje från vänster) med betygsnämnd, opponent och handledare, fr. v.: Kristin Hilde Holmöy, Heinz Konietzky, Dick Stacey, Mikael Rinne, Steve McKinnon & Jonny Sjöberg.